Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2014

Matur Sembah Nuwun Gusti

Gambar
Matur sembah nuwun Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang sampun maringi kanikmatan lahir lan batos. Ingkang sampun maringi dalem nafas dumugi dinten punika. Nyuwun agunging samodra pangaksami amargi tumindak ingkang mboten sae saha kalepatan dalem. Mugi dalem dipun paringi yuswa ingkang Panjenengan berkahi lan saged berkah kagem sesami, aamiin. Semarang, 15 April 2014 inung